Verloskunde is de gezondheidswetenschap en het gezondheidsberoep dat zich bezighoudt met zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling (met inbegrip van de zorg voor de pasgeborene), naast de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen gedurende hun hele leven. In veel landen is verloskunde een medisch beroep (speciaal voor zijn onafhankelijke en directe gespecialiseerde opleiding, moet niet worden verward met de medische specialiteit, die afhangt van een eerdere algemene opleiding). Een professional in de verloskunde staat bekend als verloskundige.

Een 2013 Cochrane review concludeerde dat “de meeste vrouwen verloskundig gestuurde continuïteitsmodellen moeten worden aangeboden en vrouwen moeten worden aangemoedigd om om deze mogelijkheid te vragen, hoewel voorzichtigheid geboden is bij de toepassing van dit advies op vrouwen met aanzienlijke medische of obstetrische complicaties.” Uit de review bleek dat ouder wordende zorg gepaard ging met een vermindering van het gebruik van epidurale patiënten, met minder episiotomieën of geboortes waarbij het instrumentarium werd toegediend, en met een verminderd risico om de baby te verliezen vóór de bevalling van 24 weken. Verloskundige zorg werd echter ook geassocieerd met een langere gemiddelde duur van de arbeid, gemeten in uren.