Er zijn in Nederland heel veel ouders die zich afvragen wanneer ze met hun kind naar logopedie kunnen. Het beeld bestaat dat het voornamelijk voor jongeren bedoeld is. Dat volwassenen en kleine kinderen er naar toe kunnen, is voor veel mensen nog een verrassing.

In deze blog willen we graag een aantal punten noemen welkom preverbale logopedie handig is en wanneer het voor je kind geschikt. Heb je vragen? Bij logopedie almelo helpen ze je graag verder. 

Jonge kinderen 

Zeer jonge kinderen kunnen al signalen afgeven dat ze nog niet echt ver zijn in de taalontwikkeling. Meestal vanaf een jaar of twee gaat het opgevallen dat er een achterstand is en dan kan er een logopedisch traject opgezet worden. Logopedie gaat echter over meer dan spraak en communicatie; ook problemen met eten en drinken is te behandelen met logopedie. Bij dit laatste hebben we het dan over de zogenaamde preverbale logopedie. 

Logopedie en spraak 

Vanaf een jaar of twee wanneer de brabbeltaal opkomt is het even uitkijken geblazen gaat de communicatie ontwikkeling wel helemaal goed? Het consultatiebureau hout hierin ook een vinger aan de pols. Wanneer het blijkt dat het achterblijft, dan is het mogelijk om als ouder voor logopedie te gaan. Ook volwassenen die problemen hebben met spraak kunnen veel baat hebben bij logopedie. Denk bijvoorbeeld aan het stotteren. Het beste kun je hier zo snel mogelijk bij zijn, dan is er met logopedie nog heel veel te bereiken qua verbeteringen. 

Voor alle leeftijden 

Het is dus duidelijk dat logopedie voor alle leeftijden bedoeld is en verschillende problemen aanpakt die te maken hebben met de mond keel en communicatie. Overleg met het consultatiebureau wat hun inschatting is. Wanneer je een kind hebt dat wat ouder is, maar wel spraakproblemen heeft, dan is het goed om een logopedist om advies te vragen.